• darkblurbg

18e themabijeenkomst 'Wat kunnen we leren van auditeren in coronatijd?'

18e themabijeenkomst 'Wat kunnen we leren van auditeren in coronatijd?'

In het afgelopen jaar hebben profielorganisaties hun aanpak van auditeren en visiteren moeten aanpassen als gevolg van de coronabeperkingen. Dat heeft geleid tot andere vormen van voorbereiding en tot experimenten met online visiteren. Welke ervaringen hebben profielorganisaties hiermee opgedaan en wat kunnen we hiervan ‘meenemen’ als de beperkingen weer wegvallen?

Terugblik op online seminar 'Waarderend auditen'

Terugblik op online seminar 'Waarderend auditen'

Op woensdag 25 november jl. vond het online seminar De meerwaarde van 'waarderend auditen' plaats. Aan dit seminar namen zo'n 30 vertegenwoordigers van profielorganisaties deel, waaronder met name mensen die zich bezighouden met visitaties/audits.

Profielonderwijs in tijden van corona - 5: Technasiumonderwijs op afstand

Profielonderwijs in tijden van corona - 5: Technasiumonderwijs op afstand

De scholen zijn al een aantal weken gesloten. Ook technasiumdocenten en -leerlingen zijn druk aan het ervaren wat wel en niet werkt bij onderwijs op afstand. Onderzoek & Ontwerpen (O&O) waarbij leerlingen in teams samenwerken aan opdrachten van echte opdrachtgevers is niet het eenvoudigste vak om op afstand door te laten gaan. Gelukkig zijn technasiumdocenten niet voor één gat te vangen.

Profielonderwijs in tijden van corona - 4: Kairos en corona

Profielonderwijs in tijden van corona - 4: Kairos en corona

Meer dan 30 jaar werk ik inmiddels in het onderwijs als docent, schoolleider, directeur van de SHZG. En ik ben een echte vernieuwer. Ik schreef en organiseerde klassenprojecten, studiedagen, conferenties. Altijd vanuit de diepe wens om te zoeken naar wat werkelijk belangrijk is voor leerlingen en hoe we daar het beste aan kunnen werken.

Profielonderwijs in tijden van corona - 3: NLT, een vak dat je leert hoe COVID-19 werkt

Profielonderwijs in tijden van corona - 3: NLT, een vak dat je leert hoe COVID-19 werkt

Als er één leraar is die snapt hoe een pandemie ontstaat is het Mart Mojet wel. Mart is biochemicus en geeft nlt* op RSG Magister Alvinus in Sneek. Bij een terugblik begin maart met een examenklas, vertelde een van zijn leerlingen dat hij door een lessenserie van 2 jaar geleden nu precies snapt hoe virusverspreiding werkt. Direct pakte Mart de module uit de kast, en bouwde deze om naar de actualiteit. Niet alleen zijn eigen leerlingen profiteren hiervan, maar ook 20 andere nlt-scholen gebruiken deze module nu. Tijd voor een gesprek.