• darkblurbg

GEANNULEERD! 17e themabijeenkomst 'Innovatie en kwaliteitszorg: de meerwaarde van 'waarderend auditen'

In verband met de maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus hebben wij besloten deze bijeenkomst af te zeggen. Het thema van de bijeenkomst vinden we echter zozeer van belang, dat we dit een plek zullen geven in het programma van ons volgende symposium op woensdag 7 oktober a.s. Hierover volgt nog nader bericht.

 

Op woensdagmiddag 8 april a.s. organiseert het Profielenberaad voor de 17e keer een themabijeenkomst voor profielscholen en hun organisaties, met als thema: Innovatie en kwaliteitszorg: de meerwaarde van 'waarderend auditen'.

Véronique Schoon start met de presentatie van haar onderzoek naar kwaliteitszorg bij profielorganisaties. Dit onderzoek heeft zij uitgevoerd in opdracht van het Profielenberaad, vanuit haar Master-opleiding Onderwijswetenschappen aan de UvA. Naast de verschillende vormen van kwaliteitszorg gaat zij vooral in op de aanbevelingen.

Aansluitend vertelt Gerda Hoekstra, directeur van de SHZG, over haar expertise met visitaties en ‘waarderend auditen’. Zij doet in samenspraak met Renate Reijmers.

Renate Reijmers gaat daarna dieper in op de meerwaarde van ‘waarderend auditen’, mede op basis van haar ervaring in andere sectoren, onder meer bij jeugdzorginstellingen.

Tijdens de bijeenkomst is veel ruimte voor interactie en uitwisseling van ervaringen. Doel is om met elkaar in gesprek te gaan over kwaliteitszorg en visitaties, over wat we van elkaar kunnen leren en welke vervolgstappen mogelijk zijn.

Na afloop van de themabijeenkomst, van 16.00 -17.00 uur, vindt er een huishoudelijk overleg plaats voor de vertegenwoordigers van de profielorganisaties.

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.