• darkblurbg

Seminar De meerwaarde van 'waarderend auditen'

Het Profielenberaad organiseert op woensdag 25 november 2020 van 10.00-11.30 uur een online seminar voor haar profielorganisaties, met als thema De meerwaarde van 'waarderend auditen'. Na een korte introductie door Pieter Hettema geeft Annet van de Wetering/Metanoia* een presentatie rond het thema. Vervolgens gaat de groep uiteen in drie deelgroepen, waarna de bijeenkomst plenair wordt afgesloten.

In het Onderwijsverslag van 2019 sprak de Onderwijsinspectie zich kritisch uit over de wijze waarop ‘innovative onderwijsconcepten’ omgaan met kwaliteitsbeleid en met wetenschappelijk onderzoek naar de meerwaarde. Ook al hebben we de hoofdlijn van die kritiek in een gesprek met de Inspecteur-Generaal kunnen weerleggen, toch zien wij hierin wel een aansporing om waar mogelijk onze aanpak op dit terrein voortdurend te verbeteren.

Programma

De bijeenkomst start met een introductie op het thema/seminar door Pieter Hettema. Vervolgens zal Annet van de Wetering/Metanoia* een presentatie geven rond het thema 'waarderend auditen'. Na een korte vragenronde gaat de groep uiteen in drie deelsessies, waarin aan de hand van de inleiding ervaringen en ideeën uitgewisseld kunnen worden over de volgende thema's:

  • de combinatie van een online meetsysteem en 'zuiver' waarderend auditen
  • ervaringen met leerlingen als co-auditoren
  • de spanning tussen waarderend auditen en beoordelen van de kwaliteit

Tot slot is er een terugkoppeling en plenaire afsluiting.

Belangstelling?

Graag nodigen we van elke profielorganisatie twee personen uit die direct betrokken zijn bij het kwaliteitsbeleid. Aanmelden kan via een mail aan info@profielenberaad.nl. Een week voor het seminar ontvangen de deelnemers het definitieve programma en de link om deel te nemen.

 

 

* De bijdrage aan het seminar wordt verzorgd door Annet van de Wetering, senior learning consultant. Op het gebied van Appreciative Inquiry (AI) is Annet van de Wetering één van de autoriteiten in Nederland. Zij is sinds 2005 gespecialiseerd in Waarderend auditen. Inmiddels heeft zij al vele organisaties mogen begeleiden en trainen bij de invoering van veranderingsprocessen, waarderend auditen/ visiteren en (inter) collegiale visitatie. Haar praktijkervaringen als gecertificeerd ISO Lead auditor en een opleiding tot gecertificeerd Practitioner Appreciative Inquiry in Amerika, komen bij elkaar in waarderend auditen. Ook verschenen er diverse publicaties over AI en waarderend auditen van haar hand. Haar drijfveer is mensen te inspireren tot samen leren en vanuit bewustzijn te laten handelen, om elkaar & de organisatie op een hoger plan te brengen. Momenteel volgt zij de Master ‘Education for Professional Learning and Innovation in Organizations’ en doet zij onderzoek hoe de constructie van taal bijdraagt aan het realiseren van een visie van een organisatie.