• darkblurbg

Symposium 31 oktober 2019 over Eigen-wijze curriculumontwikkeling

Op donderdag 31 oktober 2019 organiseert het Profielenberaad voor de 16e keer een symposium voor profielscholen en hun organisaties. Met deze bijeenkomst willen we niet alleen elkaar inspireren, maar ook richting beleid en politiek duidelijk maken dat scholen en leraren in netwerken, zoals profielorganisaties, zelf een grotere rol kunnen en willen spelen in de ontwikkeling van het curriculum van de toekomst.

Tijdens de plenaire start spreekt Professor dr. Monique Volman (UvA, lid Onderwijsraad, lid adviesraad SLO) over het belang van actieve betrokkenheid van scholen en leraren bij curriculumontwikkeling. Dorien Zevenbergen (Onderwijsinspectie) gaat in gesprek met de zaal over ‘IJkpunten voor kwaliteit’. Daarna volgen twee rondes met een gevarieerd aanbod van workshops.

Ter afsluiting gaat Alida Oppers (Ministerie van OCW, directeur-generaal po/vo) in gesprek met de zaal over de voorbeelden van ’eigen-wijze curriculum ontwikkeling’ die ze heeft gezien, over de rolverdeling tussen scholen en overheid, en over de vervolgstappen na de recente presentatie van de opbrengsten van curriculum.nu.

Met deze bijeenkomst willen we niet alleen elkaar inspireren, maar ook richting beleid en politiek duidelijk maken dat scholen en leraren in netwerken, zoals profielorganisaties, zelf een grotere rol kunnen en willen spelen in de ontwikkeling van het curriculum van de toekomst.

Hebt u belangstelling, meldt u zich dan hier aan. Bent u zelf zo’n (profiel-)school die beschikt over een aansprekend onderwijsproject of kent u een collega(-school), aarzel niet om dit te melden via profielenberaad@slo.nl. Wij nemen dan graag contact met u c.q. de betrokken school/collega op.