• darkblurbg

Postbus 502
3800 AM Amersfoort
(033) 484 04 15
info@profielenberaad.nl

Voorzitter: Wiebe Zoethout, voorzitter@profielenberaad.nl
Secretariaat: Geesje van Slochteren, info@profielenberaad.nl
Projectleider: Pieter Hettema, pieterhettema@planet.nl

 

Disclaimer

© Profielenberaad

Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder voorafgaande toestemming van de uitgever geheel of gedeeltelijk gekopieerd worden dan wel op andere wijze vermenigvuldigd, tenzij expliciet anders is aangegeven.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluit het profielenberaad iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden, prijs- en typefouten en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Aanvragen voor verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Profielenberaad
ter attentie van Geesje van Slochteren (secretaris)
Postbus 502
3800 AM Amersfoort
info@profielenberaad.nl

Bepaalde links in deze site leiden naar sites van derden waarover het Profielenberaad geen controle heeft. Het Profielenberaad waarborgt niet de juistheid en accuraatheid van de informatie vervat in die sites. Tevens impliceert het Profielenberaad geen goedkeuring of betrokkenheid, hetzij direct of indirect, met betrekking tot de inhoud van deze sites, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.