• darkblurbg

 

Op deze pagina staan de actuele documenten van het Profielenberaad, bestemd voor geïnteresseerde mensen en organisaties die zich een beter beeld willen vormen.

  • Nieuwsbrief curriculumvernieuwing - juni 2020

    Een actueel overzicht van de besluitvorming over de curriculumvernieuwing van het funderend onderwijs. Na de stemming over de moties is helder hoe het proces van curriculumvernieuwing er in hoofdlijnen uit gaat zien.

 

 

 

 

 

 

  • Reactie Profielenberaad op aanpak Curriculum.nu - september 2019

    Een reactie van het Profielenberaad op het eindadvies van Curriculum.nu. Boodschap: de gevarieerde en rijke opbrengst maakt duidelijk dat leraren over voldoende deskundigheid beschikken om, samen met collega's, blijvend te werken aan een actueel curriculum.

 

  • Reactie Profielenberaad op De Staat van het Onderwijs - april 2019

    Een reactie van het Profielenberaad op de kritiek van de Onderwijsinspectie in 2019 op het gemeende gebrek aan evaluatie en onderzoek van 'nieuwe onderwijsconcepten'. Boodschap: profielorganisaties en -scholen onderscheiden zich door actief bezig te zijn met kwaliteitszorg en onderzoek.