• darkblurbg

De stuurgroep belegt twee keer per jaar een huishoudelijke vergadering en bestaat uit:

  • Henk Visscher (namens VCPS-VO en VCPS-PO), voorzitter
  • Stephan Meershoek (namens Nuffic: tto, Global Citizen scholen en de Unesco-scholen)
  • Wiebe Zoethout (namens Topsport Talentscholen/Stichting LOOT)

De stuurgroep wordt voor inhoudelijke advisering en de organisatie van de symposia ondersteund door Pieter Hettema (Publiek Leiderschap). SLO voert het secretariaat van het Profielenberaad. Neem voor meer informatie contact op met secretaris Ange Taminiau, info@profielenberaad.nl.

Contact

Postbus 2041 
7500 CA Enschede
(053) 484 06 25
info@profielenberaad.nl