• darkblurbg

Visie

De organisaties en scholen verenigd in het Profielenberaad richten zich ieder vanuit een eigen invalshoek op talentontwikkeling en excellentie in het onderwijs. Dit vindt plaats vanuit de overtuiging dat aansluiting bij de interesse en het talent van leerlingen uitdaagt tot het behalen van de beste onderwijskundige resultaten en een optimale persoonlijke ontwikkeling.

Talentontwikkeling is gebaat bij een deskundige aanpak en een voortdurende inspanning. Zij stelt eisen aan de visie en organisatie van scholen, aan de kwaliteiten van docenten en aan hun onderwijs. Vandaar dat de koppeling tussen kwaliteitszorg en (de specifieke benadering van) talentontwikkeling een kenmerk is van alle organisaties en scholen die deelnemen aan het Profielenberaad.

Stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit vier vertegenwoordigers van profielorganisaties die ongeveer vijf keer per jaar bijeenkomen, samen met projectleider Pieter Hettema en secretaris Geesje van Slochteren. Namens het Profielenberaad overlegt de stuurgroep over actuele onderwijsontwikkelingen zoals Curriculum.nu, Burgerschapsvorming, Ouderbijdragen etc., brengt ze advies uit over verzoeken tot aansluiting van onderwijsorganisaties en overlegt ze met landelijke organisaties, het Ministerie van OCW en het Parlement over actuele thema's. Twee keer per jaar organiseert de stuurgroep een symposium en belegt ze een huishoudelijke vergadering met alle aangesloten profielorganisaties.

De stuurgroep bestaat uit:

  • Wiebe Zoethout (namens Topsport Talentscholen/Stichting EVOT), voorzitter
  • Onno van Wilgenburg (namens Nuffic)
  • Albert Noord (namens VCPS)
  • Ria Sluiter (namens Technasium)

De stuurgroep wordt ondersteund door:

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement staan de richtlijnen en afspraken betreffende de functie, samenstelling en doel van het Profielenberaad.

 

Contact

Postbus 502 
3800 AM Amersfoort
(033) 484 04 15
info@profielenberaad.nl

Wiebe Zoethout

Onno van Wilgenburg

Albert Noord

Ria Sluiter

Pieter Hettema