• darkblurbg

De organisaties en scholen verenigd in het Profielenberaad richten zich ieder vanuit een eigen invalshoek op talentontwikkeling en excellentie in het onderwijs. Dit vindt plaats vanuit de overtuiging dat aansluiting bij de interesse en het talent van leerlingen uitdaagt tot het behalen van de beste onderwijskundige resultaten en een optimale persoonlijke ontwikkeling.

Talentontwikkeling is gebaat bij een deskundige aanpak en een voortdurende inspanning. Zij stelt eisen aan de visie en organisatie van scholen, aan de kwaliteiten van docenten en aan hun onderwijs. Vandaar dat de koppeling tussen kwaliteitszorg en (de specifieke benadering van) talentontwikkeling een kenmerk is van alle organisaties en scholen die deelnemen aan het Profielenberaad.

Contact

Postbus 2041 
7500 CA Enschede
(053) 484 06 25
info@profielenberaad.nl