• darkblurbg

Wat doen wij

Het Profielenberaad is een landelijk netwerk van veertien profielorganisaties, die zich ieder richten op een andere vorm van talentontwikkeling. In totaal zijn hierbij ca. 650 scholen voor voortgezet onderwijs aangesloten, variërend van scholen met aandacht voor cultuur, tweetalig onderwijs tot bètavakken en wetenschapsoriëntatie. Twee keer per jaar komen de profielorganisaties en hun scholen, samen met externe deskundigen bijeen tijdens symposia om ervaringen en inzichten uit te wisselen. Het doel is om het onderwijs aan de leerlingen en het functioneren van de organisaties en scholen verder te verbeteren.

Het Profielenberaad vervult als netwerkorganisatie drie functies:

  • verbinden: zorgdragen voor de onderlinge verbondenheid van de aangesloten profielen;
  • vertegenwoordigen: het onderhouden van contacten met de overheid, onderwijsorganisaties en de politiek;
  • verrijken: het organiseren van symposia die de profielscholen in hun ontwikkeling stimuleren.

Activiteiten

Het Profielenberaad bestaat 10 jaar en organiseerde op vrijdag 3 december jl. voor de 20e keer een themabijeenkomst. Dit keer stond het online seminar in het teken van ‘Parels van hybride profielonderwijs’. Aanleiding hiervoor zijn de vele creatieve vormen van profielonderwijs die in de afgelopen periode van afstandsonderwijs zijn ontwikkeld. Daarnaast is een relatie gelegd met de groeifondsaanvraag voor de landelijke ontwikkeling van open leermiddelen, iets waarmee de landelijke profielorganisaties al de nodige ervaring hebben. Aan dit seminar namen zo’n 65 deelnemers deel vanuit profielorganisaties en betrokken partners. Lees meer>>

 

 

Op vrijdagochtend 3 december 2021 organiseert het Profielenberaad van 10.00-12.00 uur een online jubileum-seminar onder de noemer 'Parels van hybride profielonderwijs'.
Het programma bestaat uit een interactieve plenaire bijdrage van Inge Molenaar en Lodewijk Asscher en een workshopronde waarin enkele docenten/scholen hun creatieve voorbeelden delen van een nieuwe balans tussen afstandsonderwijs en fysieke activiteiten. Welke nieuwe onderwijsvormen hebben zich ontwikkeld en wat leren we daarvan?
<<Lees meer>>

 

 

Op woensdagochtend 14 april a.s. organiseert het Profielenberaad van 10.00-12.00 uur een online themabijeenkomst voor profielscholen en -organisaties over auditeren, als vervolg op het online seminar van woensdag 25 november jl. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Lees meer>>

Brief voorhangprocedure naar Tweede Kamer

Op vrijdag 23 oktober is de brief 'Voorhangprocedure in verband met uitwerking richtlijnen vrijwillige ouderbijdragen' verstuurd aan de Tweede Kamer. Op donderdag 29 oktober heeft de Vaste Kamercommissie deze brief kort besproken, en besloten om aan Minister Slob een reactie te vragen op de brief.

 

Profielonderwijs in tijden van corona

Na de uitbraak van het coronavirus moesten scholen van de ene op de andere dag hun onderwijs omgooien. Dat levert, behalve veel werkdruk en stress, ook talloze mooie voorbeelden op. Van veel profielorganisaties en hun scholen horen we verrassend creatieve en mooie verhalen. Praktijkvoorbeelden en ideeën die de moeite waard zijn om te delen. In een reeks verhalen worden vanaf eind mei zoveel mogelijk verschillende profielscholen en-organisaties geportretteerd.

De nieuwste blog over profielonderwijs in tijden van corona staat online: Bèta Challenge op het Northgo college: we gaan voor goud!

 

Statement onderwijs en maatschappelijke organisaties inzake curriculumvernieuwing

Op donderdag 12 maart, vlak voor de coronacrisis in volle hevigheid losbarstte, heeft de Stuurgroep van het Profielenberaad een verklaring opgesteld naar aanleiding van het Kamerdebat over curriculumvernieuwing van 5 maart jl. Deze oproep hebben we niet alleen gedeeld met de aangesloten profielorganisaties, maar ook verspreid naar andere organisaties in en om het onderwijs. Ondanks de drukte en disruptie die de coronacrisis veroorzaakt, stroomden de steunbetuigingen snel binnen. Binnen een week heeft een brede waaier aan organisaties uit het voortgezet onderwijs, het basisonderwijs, lerarenopleidingen, universiteiten en maatschappelijke organisaties, zijn steun betuigd. In de reacties klinkt een brede betrokkenheid en urgentie door voor ons pleidooi om de vernieuwing van het curriculum van het funderend onderwijs zonder dralen voort te zetten. 

Op vrijdag 20 maart hebben we dit signaal, namens 53 organisaties in en rond het onderwijs, overgebracht aan Minister en Kamer. Organisaties en scholen die nog niet hebben kunnen reageren, kunnen hun reactie tot 31 maart a.s. alsnog sturen aan info@profielenberaad.nl.

 

GEANNULEERD! Themabijeenkomst Innovatie en kwaliteitszorg: de meerwaarde van 'waarderend auditen' op woensdag 8 april 2020.

In verband met de maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus hebben wij besloten deze bijeenkomst af te zeggen.

Het thema van de bijeenkomst vinden we echter zozeer van belang, dat we dit een plek zullen geven in het programma van ons volgende symposium op woensdag 7 oktober a.s. Hierover volgt nog nader bericht.

Goed bezocht symposium: inspirerende workshops en lezingen bij Eigen-wijze curriculumontwikkeling

Op donderdag 31 oktober 2019 vond voor de 16e keer een symposium plaats van het Profielenberaad. Zo’n 120 docenten, schoolleiders en teamleiders van profielscholen en profielorganisaties verzamelden zich in Conferentiecentrum Domstad te Utrecht voor inspirerende workshops en lezingen. Lees meer >>