• darkblurbg

Wat doen wij

Het Profielenberaad is een landelijk netwerk van vijftien profielorganisaties, die zich ieder richten op een andere vorm van talentontwikkeling. In totaal zijn hierbij ca. 650 scholen voor voortgezet onderwijs aangesloten, variërend van scholen met aandacht voor cultuur, tweetalig onderwijs tot bètavakken en wetenschapsoriëntatie. Twee keer per jaar komen de profielorganisaties en hun scholen, samen met externe deskundigen bijeen tijdens symposia om ervaringen en inzichten uit te wisselen. Het doel is om het onderwijs aan de leerlingen en het functioneren van de organisaties en scholen verder te verbeteren.

Het profielenberaad:

  • verbindt: zorgdragen voor de onderlinge verbondenheid van de aangesloten profielen;
  • vertegenwoordigt: het onderhouden van contacten met de overheid, onderwijsorganisaties en de politiek;
  • verrijkt: het organiseren van symposia die de profielscholen in hun ontwikkeling stimuleren.

Activiteiten

Goed bezocht symposium: inspirerende workshops en lezingen bij Eigen-wijze curriculumontwikkeling

Op donderdag 31 oktober 2019 vond voor de 16e keer een symposium plaats van het Profielenberaad. Zo’n 120 docenten, schoolleiders en teamleiders van profielscholen en profielorganisaties verzamelden zich in Conferentiecentrum Domstad te Utrecht voor inspirerende workshops en lezingen. Lees meer >>